[Seiko] Đồng hồ SEIKO BRIGHTZ Radio Solar Radio Đồng hồ kỷ niệm 20 năm giới hạn Đồng hồ nam SAGA303

 18,876

Đặt nội dung: Đơn vị chính, hộp, hướng dẫn sử dụng, bao gồm thẻ bảo hành
Tăng cường chống thấm cho cuộc sống hàng ngày: 10 BAR
Kiểm tra khả năng chống dị ứng: Sản phẩm kháng dị ứng kim loại (Chỉ định của nhà sản xuất. Vui lòng kiểm tra thân sản phẩm trước khi sử dụng.)

Translate »