Olympus Air A01 màu trắng (không có sản phẩm đi kèm) [nhập khẩu song song]

 8,190,000

Giới thiệu sản phẩm

Camera mới cung cấp các điều khiển trực quan để chụp, thao tác hình ảnh và tải lên phương tiện truyền thông xã hội thông qua điện thoại thông minh được liên kết.

Translate »