G-SHOCK G-SQUAD GBD-H1000 SERIES nắp đầu cuối chuyên dụng sạc 5 miếng / GBD-H1000-1A7JR / GBD-H1000-1JR / GBD-H1000-4JR / GBD-H1000-8JR

 2,925

G-SHOCK G-SQUAD GBD-H1000 sê-ri nắp sạc chuyên dụng.
Cao su silicon 5 miếng ☆ MADE IN JAPAN
[Kiểu tương thích] Sê-ri G-SHOCK G-SQUAD GBD-H1000 / GBD-H1000-1A7JR / GBD-H1000-1JR / GBD-H1000-4JR / GBD-H1000-8JR

Translate »