THƯƠNG HIỆU PHIÊN BẢN GIỚI HẠN MỚI KENT 87T LƯỢC GẤP & amp; MUSTACHE COMB bằng KENT COMBS (2 Cái) [Nhập khẩu song song]

 4,051,515

[Trả hàng / đảm bảo sản phẩm] Do được vận chuyển từ kho hàng ở Hoa Kỳ, số tiền trả lại và hủy sau khi đặt hàng vì sự thuận tiện của khách hàng sẽ là số tiền sau khi trừ phí vận chuyển và thuế hải quan. Có thể có mô tả trên trang sản phẩm rằng có đảm bảo, nhưng vì là sản phẩm nhập khẩu song song nên không kèm theo bảo hành. Sản phẩm nhập khẩu song song là sản phẩm được nhập khẩu theo con đường nhập khẩu song song. Hãy yên tâm rằng chất lượng giống như hàng nhập khẩu thông thường.

Danh mục:
Translate »