Sử dụng ống kính Mamiya 67RZ và RB cho Nikon. IOS

 5,070,000

Mamiya có cả ống kính RZ và RB. Vui lòng chỉ định số kiểu khi đặt hàng.
Ống kính loại RZ
Ống kính loại RB
Có hai loại.
Translate »