Bộ chuyển đổi gắn camera Pentacon

 3,042,000

Giới thiệu sản phẩm

Ống kính bộ chuyển đổi gắn máy ảnh; Máy ảnh ống kính máy ảnh định dạng trung bình Pentacon

Gắn vít M42 Một cơ chế màng được gắn.

Bạn có thể thay đổi thủ công giá trị phơi sáng bằng cách sử dụng bản phát hành cáp kèm theo. Nó cũng là bộ chuyển đổi hoàn hảo để chụp ảnh cận cảnh.

Translate »