Ống kính kỹ thuật số Helios 44M 44M 58mm 58mm 2 1: 2-M42

 1,657,500

Giới thiệu sản phẩm

Đây là một ống kính của Liên Xô được sử dụng rộng rãi trong các máy ảnh ZENIT của Liên Xô dựa trên Carl Zeiss Biotar. Ống kính tốc độ nhanh từ F2 đến F16. Tuy nhiên, làm việc trong F2 không được khuyến khích vì nó làm sáng hình ảnh. Mọi thứ trên F2.2 đều tuyệt vời. Ống kính yêu cầu một bộ chuyển đổi ngàm bổ sung để sử dụng với các máy ảnh DSLR mới nhất. Gắn bộ chuyển đổi với kính có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Do đó, nên sử dụng bộ chuyển đổi gắn kết mà không cần kính.

Translate »