Đồng hồ CITIZEN Đồng hồ Wicca Wicca Solar Tech KH8-713-11

 2,240,745

Hoàn hảo cho đồng hồ năng lượng mặt trời đầu tiên! Đồng hồ tiêu chuẩn Tonneau có thể được sử dụng toàn năng để săn việc và chơi với bạn bè.
Mô hình năng lượng mặt trời kiểu tonneau đã được đổi mới theo xu hướng hiện nay. Một trường hợp đơn giản và một mặt số với khả năng hiển thị tuyệt vời được sử dụng.

Mục tiêu: Phụ nữ
Đặt nội dung: thân chính, hộp, hướng dẫn sử dụng, bao gồm thẻ bảo hành
Gia cố chống thấm cho cuộc sống hàng ngày: 5 BAR
Chênh lệch trung bình hàng tháng ± 15 giây, chức năng dừng sử dụng, chức năng cảnh báo sạc, chức năng ngăn chặn quá tải, di chuyển trong khoảng 6 tháng khi sạc đầy

Danh mục:
Translate »