Canon EOS Kiss M thân màu đen

 14,234,805

Nhập số mô hình Kiểm tra nếu điều này phù hợp:
Pixel: Khoảng 24.100.000 pixel
Cảm biến hình ảnh: Cảm biến CMOS (tương thích với CMOS pixel kép)
Trình tìm kiếm: Khoảng 2,36 triệu điểm Kính ngắm điện tử màu
Định dạng tệp video: MP4

Danh mục:
Translate »