Thuốc nhỏ mắt Ryo doraiai 15mL

 101,595

● Tác dụng / hiệu quả
Mệt mỏi mắt, hỗ trợ tiết nước mắt (khô mắt)khi đeo kính áp tròng cứng hoặc  mềm
Khó chịu khi đeo kính hoặc bị mờ mắt v.v.

 

Translate »