Thuốc nhỏ mắt Sofuto Santeia(ソフトサンティア) 5mL×4lọ. Là một loại nước mắt nhân tạo có đặc tính tương tự như nước mắt

 153,075

Giơi thiệu sản phẩm

ソフトサンティア là một loại nước mắt nhân tạo có đặc tính tương tự như nước mắt.

Nó cải thiện các triệu chứng khó chịu như cảm giác cơ thể lạ.

Translate »