Chính sách bán hàng

1.  Sản phẩm các bạn nhận được bao gồm: hóa đơn mua hàng của cửa hàng các bạn đã chọn (trường hợp không có hóa đơn kèm theo sẽ xuất hóa đơn điện tử nếu khách hang yêu cầu).

2.  Thực hiện đúng các cam kết chế độ bảo hành theo cửa hàng của bên Nhật đưa ra.

3.  Đền bù nếu gây hư hại hàng hóa của khách hàng tùy theo mức độ thiệt hại .

4.  Thu hồi và hoàn trả 100% tiền cho khách nếu sản phẩm bị hư mất chức năng sử dụng.

5.  Hoàn lại tiền gấp 5 lần giá trị của sản phẩm nếu sản phẩm đó là hàng giả.